top of page

Σύντομο Βιογραφικό

Εγγεγραμμένος Συμβουλευτικός Ψυχολόγος (MSc) - Europsy, Ψυχοθεραπευτής (CBT, ACT, CFT, EMDR, CRM & ADH) - EABCT & Διερμηνέας Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας

Επαγγελματική Εμπειρία:

 • Εγγεγραμμένος Συμβουλευτικός Ψυχολόγος (Ιδιωτική Πρακτική), A.M.: 18698/608, από το 2019

 • Ψυχοθεραπευτής (Ιδιωτική Πρακτική), από το 2016

 • Επιστημονικός Συνεργάτης (Συμβουλευτικός Ψυχολόγος & Ψυχοθεραπευτής):                                                                                                                       

 1. EU-funded, “Nestor Project - A National Network of Schools for Parents in Prison Enhancing Responsive Father Parenting” από το 2021,

 2. EU-funded project “Make the difference – Together for child protection in families with addiction issues” - 2022,

 3. Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, Επαγγελματικής & Προσωπικής Ανάπτυξης (ΙΨΕΠΑ), Λευκωσία (Κύπρος) - από το 2023,

 4. Συνειδητοποιημένοι γονείς, Πάφος (Κύπρος) - από το 2019,

 5. Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα Εξαρτημένων Ατόμων «Η ΤΟΛΜΗ» Πάφου (Κύπρος) 2018 - 2023,

 6. Συμβουλευτικός Σταθμός "Οδυσσέας" στο πρόγραμμα συμβουλευτικής "Ευθύνη όλων μας να είσαι καλά", Λεμεσός, (Κύπρος) - 2020,

 7. Σωματείο Ναι στη Ζωή, Πάφος (Κύπρος) - 2018-2023,    

 8. Διαιτολογικό Κέντρο Feel Good, Λευκωσία (Κύπρος) - από το 2017.

 • Λειτουργός πρόληψης  με το Κέντρο Ενημέρωσης για τα Ναρκωτικά και Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων - ΚΕΝΘΕΑ,  (Κύπρος) - 2020

 • Ειδικευόμενος Συμβουλευτικός Ψυχολόγος στην Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα "Η ΤΟΛΜΗ" Πάφου (Κύπρος), 2016-2017

 • Ειδικευόμενος Συμβουλευτικός Ψυχολόγος στο Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΣΚΕΨΥ) του Πανεπιστημίου Νεάπολις, Πάφος (Κύπρος) 2016-2017

 • Σύμβουλος Σπουδών στην Eurostudiescy, (Κύπρος), 2015-2017

 • Ψυχοθεραπευτής (Ειδικευόμενος) στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας, Λεμεσός/Πάφος (Κύπρος), 2014-16

 • Ψυχοθεραπευτής (Ειδικευόμενος) στην Nicomed, Πάφος (Κύπρος), 2014-16

 • Λειτουργός Εξυπηρέτησης στο Γραφείο εργασίας Πάφου (Κύπρος), 2014-15

 • Διερμηνέας Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας στην Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου, Λευκωσία (Κύπρος), από το 2011

 • Φροντιστής ΑμεΑ, Αθήνα (Ελλάδα), 2008-2011

 • Ειδικευόμενος Ψυχολόγος (Πρακτική εξάσκηση), στο Ειδικό σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης, Αθήνα (Ελλάδα), 2009

Εθελοντική Δράση:

 • Επιστημονικός Συνεργάτης στον Όμιλο Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Πάφου (Κύπρος), 2011-2019

 • Μέλος της ομάδας στήριξης του Σύνδεσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), Πάφος (Κύπρος), 2017-2018

 • Επιστημονικός Συνεργάτης του "Συνδέσμου Ιθάκη", Λεμεσός (Κύπρος), 2013-2014

 • Συνοδός, Φροντιστής & Ομαδάρχης εκ μέρους του φορέα "Καλώς Σαμαρείτης" και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚμεΑ), (Ελλάδα), 2009-2010

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση:

 • Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία, στο Νεάπολις Πανεπιστήμιο, Πάφος (Κύπρος) 2014-2019

 • Πτυχίο Ψυχολογίας στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα (Ελλάδα), 2005-2011

Περαιτέρω Εκπαίδευση:

 • Συνεχής εποπτευόμενη Πρακτική Άσκηση σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο,

 • Αντιμετώπιση σοβαρών ψυχικών παθήσεων: Γνωσιακή Συμπεριφοριστική Θεραπεία για την Ψύχωση (CBTp) και Γνωσιακή Θεραπεία προσανατολισμένη στη ψυχική ανάκαμψη (CT-R) - Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών (ΕΓΣΣ) με τον Ι. Χρυσόπουλο, Αθήνα (2021),

 • Discover How to Heal from Trauma - Bessel Van der Kolk, MD, Trauma2therapy 2023.

 • Γνωσιακή Συμπεριφορική Σεξουαλική Θεραπεία Ζεύγους - Integrative Sex Therapy Institute with Barry McCarthy, Ph.D. (2023),

 • The Comprehensive Resource Model (Basic 1 & 2) - Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας, (2023), 

 • Εκπαίδευσης στο Πρωτόκολλο EMDR για Πρόσφατα Τραυματικά Συμβάντα και εφαρμογή του σε ομαδικές και ατομικές συναντήσεις            (EMDR PG-TEP & R-TEP) - Elan Shapiro 2023,

 • Compassionate Self Inquiry: For Healing Trauma & Stress - Dr. Gabor Mate, Thrive Zen Rocks 2023.

 • Η Σοφία του Τραύματος Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - Dr. Gabor Maté – Younity 2023.

 • Εκπαίδευση στην Συγκινησιακά Εστιασμένη Θεραπεία (Emotionally Focused Therapy) - "EFT Attachment Science in Practice" by Dr. Sue Johnson - Psychwire, (2020),

 • Εκπαίδευση στην Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (Acceptance and Commitment Therapy - ACT):
  1)  Εστιασμένη στο Τραύμα ΘΑΔ (16 ώρες) - Dr. Russ Harris 2022, 
  2) ΘΑΔ για το Πένθος και την Απώλεια (8 Ώρες) - Dr. Russ Harris 2022,                                                                                                                                        3) Εστιασμένη ΘΑΔ για βραχύχρονη θεραπεία (16 ώρες) - Dr. Kirk Strosahl & Dr. Patricia Robinson - Praxis - 2021, 
  4) Εργαστήρι «Καθημερινή ΘΑΔ» Praxis Continuing Education and Training (2021),
  5) Βασική εκπαίδευση στη Θεραπεία Αποδοχής και Δέσμευσης (45 ώρες) - Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών, Αθήνα (Ελλάδα) - 2020,  6) Εισαγωγικό Εργαστήριο στη Θεραπεία Αποδοχής & Δέσμευσης: Εφαρμογές στην Κλινική Πράξη (3 ώρες) - Κέντρο Γνωστικο Συμπεριφορικής Ψυχολογίας (CCBP) - 2018, 7) Mindfulness and acceptance and commitment Therapy Workshop - Neapolis University Pafos (Cyprus) – 2016.

 • Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα (για τους Διερμηνείς της Ομοσπονδίας Κωφών Κύπρου)- Προσφορά του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου και του Υπουργείου Παιδείας και Αθλητισμού Κύπρου, στο πλαίσιο του έργου της Επιστημονικής Επιτροπής για την Προώθηση Μέτρων Υλοποίησης της Αναγνώρισης της Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας - 2022.

 • Βασική εκπαίδευση στην Θεραπεία Εστιασμένη στη Συμπόνια (Compassion Focussed Therapy - CFT) - Εταιρεία Γνωσιακών Συμπεριφοριστικών Σπουδών, Αθήνα (Ελλάδα), 2021.

 • Εκπαίδευση στο πένθος - 1. The Grief Summit – Grief Counseling and treatment in a Pandemic of Loss, PESI, USA 2021, 2. Counseling Grief Clients Certification Training: Functional Interventions for Everyday Use, PESI, USA 2021.

 • Εκπαίδευση στον «Οδηγό Πρόληψης και τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές Ποιότητας στην Πρόληψη της Χρήσης Ουσιών» - ΕυΠρο
  Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου - ΑΑΕΚ - 2021.

 • Εκπαίδευση “Working with Families in Problem Gambling Treatment”, Lewis & Clark Graduate Center of Education and Counseling, Oregon (USA).

 • Δίπλωμα Εξειδίκευσης στη Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία στο Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, Επαγγελματικής & Προσωπικής Ανάπτυξης (ΙΨΕΠΑ), Λευκωσία (Κύπρος), 2011-2020.

 • Πιστοποιημένος Master Life Coach - American Union of NLP.

 • Πρώτες βοήθειες στην εργασία επείγοντα περιστατικά από "Χείρωνας Σχολή Ασφάλειας και Υγείας", 2018.

 • Εκπαιδευτικά σεμινάρια του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), 2017.

 • Εξειδίκευση στη Αφηγηματική θεραπεία από το "Institute of Contemplative Studies", USA, 2016.

 • Βιωματική επιμόρφωση με τίτλο "Ασπίδα κατά της Ομοφοβίας στην εκπαίδευση" από το παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Λεμεσός (Κύπρος), 2015.

 • Eξειδίκευση στη Τραυματοθεραπεία (Eye Movement Desensitization and Reprocessing-EMDR), από το Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας, Αθήνα (Ελλάδα), 2015.

 • Εξειδίκευση στη Διαλεκτική Συμπεριφορική Θεραπεία, από το "Institute of Contemplative Studies", USA, 2015.

 • Πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών στήριξης της γραμμής 1455 & Εκπαίδευση εκπαιδευτών από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ), Λευκωσία (Κύπρος), 2014-2015.

 • Δίπλωμα υπνοθεραπείας, από το "The Oxford School of Hypnosis" (Ηνωμένο Βασίλειο) Advance level, ADH(OSH), 2012.

 • Δίπλωμα Κλινικής Υπνοθεραπείας (Practitioner Level) στην Ακαδημία Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής, Αθήνα (Ελλάδα), 2011.

Συμμετοχές σε συνέδρια:

 • Pepetsios, G., Kaldane, P., Chapeshi, A., Athanasiadou, A., Antoniadou, S., & Savva, P. (2018). Experiences of trained peer counselors from a pilot program peer counseling at the Neapolis University Pafos (Cyprus). 7th Counseling Psychology Conference, Volos 8-11 November 2018.

 • Pepetsios, G., Flora, K., Panayiotou, M., Astanioti, C., Christophi, V., & Alexiou, E. (2018). Peer Counselling at Neapolis University Pafos: A pilot application. 7th Counseling Psychology Conference, Volos 8-11 November 2018.

 • Christodoulou, C., Pepetsios, G., & Argyrides, M. (2016, November). The willingness of the Cypriot Sign Language Interpreter to intervene in the therapeutic process in relation to his/her cultural identity. Paper presented at the 6th Panhellenic Conference of Counselling Psychology, Athens, Greece.\

 • Sivitanidou, M., Pepetsios, G., & Parpottas, P. (2016). Supervision standards in the training of applied psychologists and psychotherapists: A comparative review and qualitative analysis of International and Cypriot trends. Announcement at the 6th Panhellenic conference of Counselling Psychology: Issues of multiculturalism and social justice in counselling psychology. Hellenic Psychological Society, November – 2016, Athens, Cyprus.

 • Tsitsas, G., Pepetsios, G., Sivitanides, M., Christodoulidou, C., Stylianou, E., Christodoulou, C., Georgiadou, S., & Parperis, D. (2016, November). Marched beside me and be my partner: Transforming the relationship? In Tsitsas, G. (chair), Counselling Psychologist PhD. Symposium conducted at the 6th Panhellenic Conference of Counselling Psychology, Athens, Greece.

 • Pepetsios, G., & Argyrides, M. (2015, May). Gender differences of risk factors for the development of eating disorders. Paper presented at the 15th Panhellenic Conference of Psychological Research in Cyprus, Nicosia.

 • Parpottas, P., Sivitanides, M., & Pepetsios, G. (2015, May). The significance of psychotherapeutic supervision: a comparative review between the international and Cypriot trends. Paper presented at the 15th Panhellenic Conference of Psychological Research in Cyprus, Nicosia.

 • Pepetsios, G., & Argyrides, M. (2014, November). Further Evidence of a Myth: The Relationship Between Socioeconomic Level and Eating Disorders. Paper presented at the 5th Panhellenic Conference in counseling psychology in Greece, Patra.

 • Pepetsios, G. (2014). Deaf society: Raising awareness of the cultural reality. Paper presented at "The Sign Language as a means of discrimination elimination" in Cyprus, Limassol.

Συνδέσμοι:

 • Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου: Τακτικό Μέλος από το 2019

 • Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Απονομής Πιστοποιητικού EuroPsy στην Κύπρο από το 2020  

 • ACBS: Association for Contextual Behavioral Science - Professional Member from 2020

 • EMDR Hellas: Τακτικό Μέλος από το 2020

 • Ναι στη Ζωή: Μέλος (2018-2020)

 • ΟΠΨΥΠ: Όμιλος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Πάφου. Μέλος (2011-2017) και Πρόεδρος  (2017-2019)

 • ΣΓΣΨΚ: Σύνδεσμος Γνωσιακών Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπευτών Κύπρου. Ιδρυτικό Μέλος, Πρόεδρος του ΔΣ (2015-2018, 2022-->) και Ταμίας (2018-2021)

 • ΠαΣυΨυ: Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων. Μέλος (2011-2019)

 • ΣΔΚΝΓ: Σύνδεσμος Διερμηνέων Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας. Ιδρυτικό Μέλος και Μέλος του ΔΣ, από το 2014

 • ΣΠΑΒΟ: Συνδέσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (2018-2019)

 • ΟΚΚ: Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου. Μέλος (2011-2013)

 • ΚΣΟΠ: Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού. Μέλος (2014-15)

 • GHR: General Hypnotherapy Register, Μέλος (2011-2015)

Βιογραφικό: About Us
bottom of page