Αναζήτηση
  • G.Pepetsios

Γνωσιακή Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία (ΓΣΨ)

Ενημερώθηκε: 2 Αυγ 2019

Η ΓΣΨ είναι μια χρονικά περιορισμένη και βραχεία ψυχοθεραπευτική προσέγγιση. Είναι δομημένη και ενεργητική δίνοντας έμφαση στην εμπειρική ψυχολογική γνώση. Χαρακτηριστικά της, είναι η εστίαση στην πράξη, στο εδώ και τώρα, η έμφαση στην απόκτηση δεξιοτήτων από μέρους του ατόμου, η κατάκτηση του ατόμου της γενικότερης ιδέας του να είναι ο θεραπευτής του εαυτού του, καθώς και η συνεργασία ψυχοθεραπευτή – ατόμου για την κατανόηση και επίλυση των ζητημάτων που απασχολούν το άτομο (American Psychiatric Association. (n.d)˙ Presti, Look, Hildebrant, & Loeb, 2010˙ Westbrook, Kennerly, & Kirk, 2012).


Το γνωστικό μοντέλο στηρίζεται στο ότι ο τρόπος ερμηνείας, απόδοσης νοήματος και βιώματος μιας κατάστασης από το άτομο καθορίζει το πώς αισθάνονται τα άτομα και όχι η κατάσταση καθεαυτή. Η συναισθηματική απάντηση του καθενός εξαρτάται από την αντίληψη του για την συγκεκριμένη κατάσταση (Beck, 2012).Συγγραφή: Πεπέτσιος Γεώργιος, Εγγεγραμμένος Συμβουλευτικός Ψυχολόγος (MSc), Ψυχοθεραπευτής (CBT, EMDR, ADH) & Διερμηνέας Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας10 προβολές0 σχόλια