Βιογραφικό

Σύντομο Βιογραφικό

Επαγγελματική Εμπειρία:

Ψυχοθεραπευτής (ειδίκευση) – ιδιωτικά, από το 2016

Επιστημονικός Συνεργάτης (Ψυχοθεραπευτής) – Ανοικτή Θεραπευτική Κοινότητα Εξαρτημένων Ατόμων «Η ΤΟΛΜΗ» Πάφου, από το 2018

Επιστημονικός Συνεργάτης (Ψυχοθεραπευτής) – Σωματείο, Ναι στη Ζωή, από το 2018

Ειδικευόμενος Συμβουλευτικός Ψυχολόγος στην Ανοικτή θεραπευτική κοινότητα εξαρτημένων «Η ΤΟΛΜΗ» Πάφος, Κύπρος,  (2016-2017)

Ειδικευόμενος Συμβουλευτικός Ψυχολόγος στο Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικής Υποστήριξης (ΣΚΕΨΥ), Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Κύπρος, ( 2016-2017)

Διερμηνέας Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας στην Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου, από το 2011

Σύμβουλος Σπουδών στη Eurostudiescy, www.eurostudiescy.com (2015-2017)

Ψυχοθεραπευτής (ειδίκευση), στον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας (ΚΟΚΕΝ), Πάφου & Λεμεσού Κύπρος, (2015-2017)

Ψυχοθεραπευτής (ειδίκευση), στο Κέντρο αποκατάστασης Nicomed, Πάφος, Κύπρος (2014-2016)

Επιστημονικός Συνεργάτης στον Όμιλο Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Πάφου, Κύπρος (2016-2017)

Λειτουργός Εξυπηρέτησης στο γραφείο εργασίας Πάφου, Κύπρος (2014-2015)

Επιστημονικός Συνεργάτης στο Σύνδεσμο Ιθάκη, Λεμεσός, Κύπρος (2013-2014)

Συνοδός, Φροντιστής & Ομαδάρχης στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚμεΑ), Άγιος Ανδρέας, Ελλάδα (2009-2010)

Ειδικευόμενος Ψυχολόγος στο Ειδικό σχολείο Κωφών και Βαρήκοων Αργυρούπολης, Ελλάδα (2009)

Εθελοντική δράση:

Από το 2018 Μέλος της ομάδας στήριξης του  Σύνδεσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) – Πάφου

2013 – 2014 Επιστημονικός Συνεργάτης, Σύνδεσμος Ιθάκη, Λεμεσός (Κύπρος)

2011 – 2016 Επιστημονικός Συνεργάτης, Όμιλος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Πάφου (Κύπρος)

2009 – 2010 Συνοδός, Φροντιστής & Ομαδάρχης, Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία (ΠΟΣΓΚμεΑ), (Ελλάδα)

Εκπαίδευση & Κατάρτιση:

2014 – Τρέχον: Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική Ψυχολογία. Νεάπολις Πανεπιστήμιο Πάφου (Κύπρος)

2011 – Τρέχον: Δίπλωμα στη Γνωστική Συμπεριφορική Θεραπεία, Ινστιτούτο Ψυχοθεραπείας, Επαγγελματικής & Προσωπικής Ανάπτυξης (ΙΨΕΠΑ), Λευκωσία, Κύπρος (Πρακτική εξάσκηση)

2017 – Εκπαιδευτικά σεμινάρια του Συνδέσμου για την Πρόληψη και  Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), Πάφος (Κύπρος)

2016  Εξειδίκευση στη Αφηγηματική θεραπεία, Institute of Contemplative Studies, USA

2016  «Mindfulness and Acceptance and Commitment Therapy Workshop», Center for Cognitive Behavioural Psychology, Λευκωσία (Κύπρος)

2015 «Ασπίδα κατά της Ομοφοβείας στην εκπαίδευση», Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Λεμεσός (Κύπρος)

2015  Εξειδίκευση στη Τραυματοθεραπεία με τη μέθοδο EMDR, Ινστιτούτο Τραυματοθεραπείας, Αθήνα, (Ελλάδα)

2015  Εξειδίκευση στις δεξιότητες της Διαλεκτικής Συμπεριφορικής Θεραπείας, Institute of Contemplative Studies, State of California (USA)(Ελλάδα)

2014 – 2015  Πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών στίριξης της γραμμής 1455 & Εκπαίδευση εκπαιδευτών, Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ), Λευκωσία (Κύπρος)

2011 Δίπλωμα Υπνοθεραπείας. Advance level, ADH (OSH) The Oxford School of Hypnosis, (UK)

2011  Δίπλωμα Κλινικής Υπνοθεραπείας. Practitioner Level, Ακαδημία Ψυχοθεραπείας & Συμβουλευτικής, (Ελλάδα)

2011  Πτυχίο Ψυχολογίας. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, (Ελλάδα)

Δημοσιεύσεις:

Christodoulou, C., Pepetsios, G., & Argyrides, M. (2016, November). The willingness of the Cypriot Sign Language Interpreter to intervene in the therapeutic process in relation to his/her cultural identity. Paper presented at the 6th Panhellenic Conference of Counselling Psychology, Athens, Greece.

Sivitanidou, M., Pepetsios, G., & Parpottas, P. (2016). Supervision standards in the training of applied psychologists and psychotherapists: Α comparative review and qualitative analysis of International and Cypriot trends. Announcement at the 6th Panhellenic conference of Counselling Psychology: Issues of multiculturalism and social justice in counselling psychology. Hellenic Psychological Society, November – 2016, Athens, Cyprus.
Tsitsas, G., Pepetsios, G., Sivitanides, M., Christodoulidou, C., Stylianou, E., Christodoulou, C., Georgiadou, S., &

Parperis, D. (2016, November). Marched beside me and be my partner: Transforming the relationship? In Tsitsas, G. (chair), Counselling Psychologist PhD. Symposium conducted at the 6th Panhellenic Conference of Counselling Psychology, Athens, Greece.

Pepetsios, G., & Argyrides, M. (2015, May). Gender differences of risk factors for the development of eating disorders. Paper presented at the 15th Panhellenic Conference of Psychological Research in Cyprus, Nicosia.

Parpottas, P., Sivitanides, M., & Pepetsios, G. (2015, May). The significance of psychotherapeutic supervision: a comparative review between the international and Cypriot trends. Paper presented at the 15th Panhellenic Conference of Psychological Research in Cyprus, Nicosia.

Pepetsios, G., & Argyrides, M. (2014, November). Further Evidence of a Myth: The Relationship Between Socioeconomic Level and Eating Disorders. Paper presented at the 5th Panhellenic Conference in counseling psychology in Greece, Patra.

Pepetsios, G. (2014). Deaf society: Raising awareness of the cultural reality. Paper presented at «The Sign Language as a means of discrimination elimination» in Cyprus, Limassol.

Συνδέσμοι:

ΣΠΑΒΟ: Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) – Πάφου. Εθελοντής, από το 2018

ΣΓΣΨΚ: Σύνδεσμος Γνωσιακών Συμπεριφορικών Ψυχοθεραπευτών Κύπρου. Ιδρυτικό Μέλος, Πρόεδρος του ΔΣ (2015-2018) και Ταμίας (2018-2021)

ΟΠΨΥΠ: Όμιλος Προαγωγής Ψυχικής Υγείας Πάφου. Μέλος από το 2011 (Πρόεδρος του ΔΣ, από το 2017)

ΣΔΚΝΓ: Σύνδεσμος Διερμηνέων Κυπριακής Νοηματικής Γλώσσας. Ιδρυτικό Μέλος και μέλος του ΔΣ, από το 2014

ΠαΣυΨυ: Παγκύπριος Σύλλογος Ψυχολόγων. Μέλος από το 2011

ΟΚΚ: Ομοσπονδία Κωφών Κύπρου. Μέλος 2011-2013
ΚΣΟΠ: Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού. Μέλος 2014-15
GHR: General Hypnotherapy Register, Μέλος 2011-15