Υπηρεσίες

Ατομική & ομαδική ψυχοθεραπεία

Θεραπεία ζεύγους & οικογένειας

Εργασιακά ζητήματα

Προσωπική ανάπτυξη

Αθλητική υπνοθεραπεία & coaching

Διακοπή καπνίσματος

Ζητήματα κακοποίησης & βίας

Εξαρτήσεις

Διατροφικές διαταραχές

Σεξουαλικές διαταραχές

Διαταραχές ύπνου

Σωματόμορφες διαταραχές, ψυχοσωματικά & ψυχοδερματολογικά ζητήματα

Διαταραχές διάθεσης

Άνοια & νοητική ενδυνάμωση

Αποσυνδετικές διαταραχές

Διαταραχές ελέγχου των παρορμήσεων

Διαταραχές της προσαρμογής

Διαταραχές ελαττωματικής προσοχής & διασπαστικής συμπεριφοράς

Διαταραχές της προσωπικότητας

Αμνησιακές διαταραχές

Παρέχεται η δυνατότητα συνεδριών στη Νοηματική Γλώσσα

Βρισκόμαστε στη διάθεση σας για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email)